Otse põhisisu juurde

Õiguslik teadaanne

Kasutustingimused

Käesoleva veebilehe kasutamine

Käesolevat veebilehte valitseb ja haldab Laboratoire HRA Pharma (edaspidi HRA Pharma), kelle peakorter asub aadressil 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Prantsusmaa (telefon + 33 (0) 1 40 33 11 30). Sellele veebilehele juurdepääsu ja selle kasutamise kohta kehtivad käesolevad kasutustingimused ning kõik kohalduvad seadused ja määrused. Seda veebilehte külastades ja kasutades nõustute nende kasutustingimustega ilma piirangute või reservatsioonita.

HRA Pharma jätab endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt etteteatamata muuta, kui ta seda vajalikuks peab. Seega peaksite need aeg-ajalt üle vaatama.

See veebileht on avalikult saadaval.

See veebileht ei ole mõeldud tervisealase nõu või arvamuse andmiseks. Ühelgi juhul ei tohiks sellel veebilehel pakutavat kasutada meditsiinilise diagnoosi määramiseks, kuna seda saab teha üksnes pädeva arsti poole pöördudes.

 

Sisu ja vastutus

See veebileht on loodud selleks, et anda üldteavet villide, ohatiste, konnasilmade, luumuhkude, nahapaksendite ja lõhenenud kandade kohta, samuti nende haavade ravimise ja vältimise kohta, ning pakkuda täpset teavet Compeedi toodete eeliste kohta. See on välja töötatud kooskõlas rahvusvaheliste õigusnormide põhimõtetega.

Nõustute, et veebilehe külastamine ja selle sisu kasutamine toimub teie enda vastutusel. HRA Pharma ja kõik selle veebilehe loomise, tootmise või pakkumisega seotud isikud selgesõnaliselt välistavad:

  • kõik tingimused, garantiid ja muud tingimused, mis võivad viidata põhikirjale, üldisele õigusele või omandialasele õigusele;
  • igasuguse vastutuse kasutaja mis tahes otsese, kaudse või järelkahju eest, mis tuleneb selle veebilehe külastamisest, kasutamisest või suutmatusest kasutada või selle lehe sisu vigadest või puudulikkusest.

HRA Pharma ei võta endale vastutust kahju eest, mis on põhjustatud hajutatud teenusetõkestamise rünnetest, viirustest või muudest tehnoloogiliselt kahjulikest materjalidest, mis võivad nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muid varalisi materjale veebilehel olevate heli, video, andmete, tekstide või mis tahes muude elementide kasutamise tõttu.

 

Registreerimine ja privaatsus

HRA Pharma austab oma veebilehe registreerunud kasutajate privaatsust. Kasutajad peaksid

tutvuma privaatsuseeskirjadega seoses oma isikuandmete kogumise ja kasutamisega.

 

Kaubamärgid ja logod

Selle veebilehe kaubamärkide ja logode kasutamine mis tahes viisil on keelatud.

 

Autoriõigus

HRA Pharma on veebilehe kõigi autoriõiguste omanik või litsentsisaaja. Kõik sellised õigused on reserveeritud. Lehel olevast materjalist on lubatud alla laadida ja salvestada oma arvutisse ning printida üks eksemplar isiklikuks, mittekaubanduslikuks kasutamiseks, eeldusel et ühtegi autoriõiguse teadet ega muud teadet ei eemaldata ega muudeta. Mis tahes muu materjali kopeerimine, levitamine, kuvamine, allalaadimine, muutmine, jagamine, levitamine ja kasutus mis tahes vormis ja mis tahes eesmärgil kas täies ulatuses või osaliselt on HRA Pharma eelneva kirjaliku loata keelatud. Käesoleval veebilehel HRA Pharma avaldatud materjali reprodutseerimine teises veebiserveris täies ulatuses või osaliselt on keelatud. Samuti on keelatud kopeerida sellel lehel avaldatud mis tahes materjalis sisalduvat graafikat.

Käesolevates tingimustes toodut ei tõlgendata mis tahes litsentsi või õiguse andmisena kaudselt, välistamise teel seotult või muul viisil HRA Pharma või mis tahes kolmanda isiku patendi või kaubamärgi all. Käesolevates tingimustes toodut ei tõlgendata ühegi sellise autoriõigusega kaitstud teosega seotud litsentsi või õiguse andmisena, mille omanik või litsentsisaaja on HRA Pharma, välja arvatud juhul, kui nii on sõnaselgelt sätestatud eespool.

 

Õiguste säilitamine

HRA Pharma jätab endale õiguse muuta või kustutada sellel lehel avaldatud materjali igal ajal ilma ette teatamata.

 

Kohaldatav õigus

Käesolevate tingimuste ja nende tõlgendamise suhtes kohaldatakse Prantsusmaa õigust ning Prantsusmaa kohtud on ainupädevad lahendama käesolevate tingimustega seotud vaidlusi.

 

Muu

Käesolevate tingimuste mõne sätte ebaseaduslikkus, tühisus või jõustamatus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust. Kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, moodustavad need tingimused kogu teie ja HRA Pharma vahel sõlmitud lepingu käesoleva veebilehe ja sisu kasutamise kohta.

 

Viimati uuendatud 11. detsembril 2018